Hisservice & Hissreparation i Stockholm

  • Vi sköter alla reparationer
  • Vi tar hand om den dagliga driften

Felanmälan/Jour: 08-30 48 20

Service av hissar i Stockholm

Hisservice, hissreparation & jour i Stockholm

Hisservice och underhåll av hissar

Snabb och professionell hisservice är A och O för att vara säker på att dina hissar fungerar dygnet runt, året runt. Hisskontakt erbjuder både service med löpande avtal samt akut service vid behov. Med oss som din kontakt för service och underhåll får du tillgång till personal med mångårig kunskap av såväl moderna som äldre hisstyper. Vid driftstopp eller när du upptäcker att något behöver åtgärdas löser vi problemen snabbt.

Viktigt med kontinuerligt hissunderhåll

En hiss utsätts för slitage varje dag då den används av dem som rör sig i byggnaden där den är placerad. De som använder en hiss eller rulltrappa förväntar sig givetvis att de ska fungera. För att försäkra att din hiss alltid är driftberedd är det viktigt att den får regelbunden hisservice.

Med ett serviceavtal från Hisskontakt ser vi till att hissen får löpande kontroller och det underhåll som behövs för att minimera riskerna för driftstopp. Genom att förebygga och åtgärda problem innan de blir större och byta ut slitdelar med jämna mellanrum upprätthålls både säkerhet och komfort.