Hissmodernisering I STOCKHOLM

  • Vi moderniserar er befintliga hiss för att uppfylla dagens krav
  • Vi använder oss av öppna styrsystem

Felanmälan/Jour: 08-30 48 20

Modernisering av hissar I STOCKHOLM

Modernisering av hissar i Stockholm

Hissmodernisering ger hissar som lever upp till dagens krav

Med en hissmodernisering kan vi göra en befintlig hiss säkrare, mer effektiv och mer attraktiv. Som ett extra plus får byggnaden i sig också en mer modern image och ett högre värde i sig.

Precis som med alla maskiner finns det ett slut på hissens livscykel. En hiss som har startat flera hundratusen gånger per år och som har tillryggalagt tusentals kilometer behöver någon gång bytas ut eller moderniseras grundligt – även om den har fått regelbunden service och reparationer.

En modernisering kan åtgärda säkerhetsproblem

Många äldre hissar har dessutom säkerhetsproblem, till exempel i form av galler utan klämskydd eller sliten mekanik som gör att risken för driftstopp är förhöjd. Med en modernisering kan dessa problem åtgärdas och med ett modernt styrsystem blir hissen mer effektiv, vilket minskar dess miljöpåverkan.

Att installera automatiska dörrar är ett sätt att höja säkerheten och det ökar samtidigt tillgängligheten för dem som brukar fastigheten. Vi levererar enbart öppna styrsystem som uppfyller de krav som ställs på dagens hissar.

Hisspassagerarens åkupplevelse förbättras också genom minskad väntetid, högre komfort och förbättrad tillförlitlighet – vilket leder till ökat förtroende och ökad tillfredsställelse.