SMÅVARUHISSAR

Vi erbjuder ett stort utbud av:

    • Mathissar
    • Plattformshissar

SMÅVARUHISSAR

Småvaruhiss / Varutransporthiss

Småvaruhiss eller mathiss även kallad är till stor hjälp i många kök runt om i världen.

Vi kan erbjuda allt från brevhiss till stora bilhissar.