Hissföretag Stockholm – Hisskontakt Norden AB

  • Service / Reparationer
  • Modernisering / Nymontage
  • Lågfartshiss / Mathiss

Felanmälan/Jour: 08-30 48 20

HISSKONTAKT NORDEN AB – Leverans & service av hissar i Stockholm

Hisskontakt Norden AB erbjuder ett stort utbud av nya hissar, modernisering och ombyggnad av befintliga hissar i Stockholm. Vi utför dessutom service och reparationer på alla förekommande hisstyper.

Vi har valt att vara en oberoende hissleverantör som kan hitta lösningar utifrån era specifika krav och behov. Då vi tillhandahåller ett utbud som kommer från ett flertal leverantörer kan vi ta fram den optimala lösningen för er. Vi jobbar effektivt och har ständigt kundernas bästa i åtanke. Det innebär snabba beslutsvägar, en utpräglad lyhördhet och en stor förståelse för kundernas utgångspunkt och perspektiv.

Hos oss får du alltid en personlig kontakt som tar ansvar för projektet och gör sitt yttersta för att leva upp till dina önskemål.

Välkommen att kontakta oss idag för mer information.

 

Rätt hissföretag i Stockholm

När du söker en leverantör av en ny hiss eller en partner för service av existerande hissar är det viktigt att välja ett hissföretag med erfarenhet. Tack vare att våra anställda har arbetat länge i branschen känner de till alla de hisstyper som förekommer, vet vilka behov av underhåll de har och kan lösa problem när sådana uppstår. Med ett serviceavtal kan du känna dig trygg i att dina hissar fungerar dygnet runt, året runt. Vi rycker ut snabbt om du skulle råka ut för ett driftstopp eller andra problem.

Vi tar fram skräddarsydda hisslösningar som är anpassade till respektive byggnad. Äldre byggnader i Stockholm har ofta problemet att det kan vara trångt i trapphuset. Hör av dig till oss så kommer vi ut och tittar vilka möjligheter som finns och tar fram ett förslag på en passande hisslösning.

Börjar den existerande hissen bli sliten? Vänd dig till oss så gör vi en utvärdering gällande om det lönar sig att renovera hissen eller om en nyanskaffning är ett mer ekonomiskt alternativ.

 

Moderna hissar ger bättre ekonomi

En modern hiss ger en bättre fastighetsekonomi. Dels så är behovet av underhåll mindre, men även driftskostnaderna minimeras tack vare moderna styrsystem och energisparande lösningar. Vi ger dig gärna förslag på hur du kan effektivisera driften av dina hissar i Stockholm.

architecture firm 02

Offentliga Hissar

Vi utför service, reparationer och bedriver jourverksamhet.

Arkitekturfirma

Småvaruhissar

Vi är återförsäljare av Aritco hissar.

Vi levererar även mathissar.

Arkitekt firma

Nymontage av hissar

Vi monterar person- samt varuhissar i nya byggnader.