Vid driftstörning ring : 08-30 48 20

Högtrafikerade hissar

Hotell, köpcentrum, gallerior och sjukhus är alla högtrafikerade hissar.

Hisskontakt har lösningen för just detta. 
Med hissar som är anpassade för hög trafik och monitorering via internet säkrar vi driften av hissarna.

Service ingår som standard till alla nya hissar under hela garantitiden. Därefter lämnas möjlighet att tekna nytt serviceavtal
och få ett estimerat långsiktigt underhåll på hissen baserat på de data som samlats in via monitoreringen.  

 

Öppna system

Innebär att :

  •  Ni som fastighetsägare kan välja skötselföretag fritt.
     
  •  Dokumentation finns tillgänglig för alla.
     
  • Priset på reservdelar hålls på en rimlig nivå.

Monitorering

Att hissen själv skickar rapporter om hur den mår, om något är trasigt eller behöver service. 

Att kunna följa hissens status i realtid både från kontoret och mobiltelefon. 

Att presentera statistik som grund till långsiktiga underhållsplanen.

Kontakta oss så berättar vi mer!

 

Lågtrafikerade hissar

Vid tillgänglighetsanpassning och där behovet av hiss är större än trafiken.
I bostaden eller på mindre företag och kontor

Lågtrafikerade hissar

 

Mediumtrafikerade hissar

Hiss i flerbostadshus är ett exempel på mediumtrafikerad hiss.
Hissen ska alltid vara anpassad till trafikbehovet.

Mediumtrafikerade hissar

 

Varutransporthiss

Varutransporthissar finns i en rad olika utföranden.
Allt från små brevhissar till stora bilhissar
Kontakta oss och upptäck skillnaden.

Varutransporthiss

© 2017 Hisskontakt Norden AB. All Rights Reserved.