Vid driftstörning ring : 08-30 48 20

Öppna system

Innebär att :

  •  Ni som fastighetsägare kan välja skötselföretag fritt.
     
  •  Dokumentation finns tillgänglig för alla.
     
  • Priset på reservdelar hålls på en rimlig nivå.

Monitorering

Att hissen själv skickar rapporter om hur den mår, om något är trasigt eller behöver service. 

Att kunna följa hissens status i realtid både från kontoret och mobiltelefon. 

Att presentera statistik som grund till långsiktiga underhållsplanen.

Kontakta oss så berättar vi mer!

 

Våningsvisare

team1
team2
team3
team4

Knappar

team1
team2
team3
team4

Grindar

team1
team2
team3
team4

Korgar

team1
team2
team3
team4

Miljöpolicy

Hisskontakts verksamhet består i att konstruera, tillverka, försälja och installera samt underhålla varu -personhissar.
Våra tjänster och produkter, egentillverkade respektive från underleverantörer, skall med hänsyn till vad som är tekniskt möjligt påverka vår miljö på minsta sätt.
Hisskontakt skall ständigt arbeta för minskad miljöpåverkan genom att verka för återvinning/återanvändning och genom att förebygga föroreningar med hänsyn till uppsatta miljömål.
Alla medarbetare vid Hisskontakt skall vara medvetna om de krav som ställs på dem, om de miljömål och planer som har satts upp.
Följa de lagar och branschkrav som reglerar vår verksamhet. Öppenhet och dialog med anställda, berörda myndigheter samt allmänhet skall gälla i miljöfrågor.

 

© 2017 Hisskontakt Norden AB. All Rights Reserved.